Huomioitavaa älypuhelimen käytössä kouluissa

Huomioitavaa älypuhelimen käytössä kouluissa

älypuhelin


Kaikkien koulujen on nyt neuvoteltava kouluyhteisön, mukaan lukien opettajien, oppilaiden ja vanhempien, kanssa älypuhelimien ja tablettien käytöstä kouluissa.Tablettien ja älypuhelimien käyttö on nykyään kiinteä osa lasten ja nuorten elämää. Vaikka tämä on myönteinen kehitys, huolenaiheita on havaittu, mukaan lukien riskit, jotka liittyvät näiden laitteiden ja erilaisten niihin liittyvien teknologioiden väärinkäyttöön, väärinkäyttöön ja mahdolliseen liikakäyttöön.Lapsia ja nuoria tulee ohjata ja tukea tullakseen hyviksi digikansalaisiksi. Kouluympäristössä digitaalisten teknologioiden käyttäminen, jonka opettaja välittää teknologian potentiaalin hyödyntämisen taitoja, voi olla korvaamatonta, kun lapsi saa taitoja navigoida verkkomaailmassa turvallisesti.

Huomioita kouluille

Koulupolitiikan tarveKouluja kehotetaan ottamaan käyttöön koko koulun käytäntö, joka kattaa tablet-laitteiden ja älypuhelimien käytön luokkahuoneessa ja koulupäivän aikana. Tämän politiikan olisi täydennettävä teknologian käyttöä luokkahuoneessa opetuksessa ja oppimisessa, ja sitä olisi tarkistettava ja päivitettävä säännöllisesti. Sitä tulisi kehittää avoimella ja osallistavalla tavalla, johon osallistuvat kaikki kouluyhteisön jäsenet, mukaan lukien opettajat, opiskelijat ja vanhemmat, jotta varmistetaan, että politiikka vastaa yksittäisen koulun tarpeita ja että sen sisällöstä on yhteinen käsitys.

miten kumoaa sivunvaihdot sanalla

Myös muihin politiikkoihin saattaa tulla muutoksia tai muiden politiikkojen kehittäminen saattaa olla tarpeen kuulemisen tulosten seurauksena. Asiaankuuluvia käytäntöjä voivat olla seuraavat:

 • Hyväksytty käyttökäytäntö (tämä asiakirja, jonka ovat allekirjoittaneet oppilaat ja heidän vanhempansa, huoltajansa tai huoltajansa ja jossa kerrotaan, miten Internetiä tukevia laitteita, matkapuhelimia ja niihin liittyviä laitteita saa ja ei saa käyttää koulussasi).
 • Kiusaamisen vastainen politiikka, mukaan lukien viittaus verkkokiusaamiseen
 • Tietosuojakäytäntö, johon sisältyy viittaus kuvien ja sosiaalisen median käyttöön.
 • Bring Your Own Device (BYOD), jonka avulla oppilaat/opiskelijat voivat tuoda omia laitteitaan, erityisesti tabletteja ja muita sopivia henkilökohtaisia ​​laitteita, luokkahuoneisiin tukeakseen oppilaiden oppimistulosten parantamista. Monet BYOD-soveltuvat laitteet voivat olla tehokkaampia ja ajantasaisempia kuin jotkin koulun tietokoneet ja voivat tukea opiskelijakeskeisempää, aktiivista oppimista, jolloin opiskelijat ottavat enemmän vastuuta omasta oppimisestaan.
 • Hyvinvointia Internetin turvallisen ja eettisen käytön varmistamiseksi käsitellään osana koko koulun hyvinvointia.

Konsultointiprosessi

Koulujen on neuvoteltava opettajien, oppilaiden ja vanhempien kanssa heidän näkemyksistään ja ehdotuksistaan ​​tablet-laitteiden ja älypuhelimien käyttöön koulussa ja koulupäivän aikana. Tässä suhteessa koulujen tulee hyödyntää vakiintuneita paikallisia neuvontajärjestelyjä. On ehdotettu, että koulut voisivat käyttää kyselyitä, kohderyhmiä ja kyselyitä kerätäkseen tietoa laitteiden ja älypuhelimien käyttöön liittyvistä huolenaiheista ja näkemyksistä.Kysymyksiä vanhempien kanssa neuvottelemisesta

Tämän opettajien, vanhempien ja oppilaiden kanssa käytävän kuulemisen tulee sisältää seuraavat asiat:

Tablet-laitteiden ja älypuhelimien asianmukainen käyttö koulussa – Älypuhelimien ja tablet-laitteiden käyttöön liittyvät asiat esimerkiksi videoiden tallentamiseen, valokuvaamiseen...

kuinka muokata marginaaleja google docs

Koulun mahdollisesti soveltamien rajoitusten luonne ja laajuus esim. ikäperusteet – Jos älypuhelimet pitäisi sallia oppitunnin ulkopuolella eli taukojen aikana, koulun alueella koulun jälkeen – Koulujen tulisi käyttää kuulemisprosessin tilaisuutta lisätäkseen tietoisuutta ja edistääkseen yhteistä lähestymistapaa digitaalisten tekniikoiden asianmukaisesta käytöstä koulussa ja kotiin. Aikajana

Kiertokirje on pantava täytäntöön mahdollisimman pian. Tiedetään, että kouluilla saattaa jo olla tällä alalla käytäntöjä, esimerkiksi Hyväksytyn käytön käytäntö, Tuo oma laite/tekniikka -käytännöt. Jos näin on, kouluja kehotetaan tarkistamaan näitä käytäntöjä mahdollisimman pian ja päivittämään niitä kuulemisen jälkeen.

Päästä alkuun

Paras käytäntö konsultointiin

Aloita ja perustaa rakenteita

Windows Explorer pysäyttää ikkunat 10
 • Päätä, kuka on vastuussa tämän käytännön toteuttamisesta.
 • Perusta koordinoiva ryhmä tai komitea. Ryhmään tulee kuulua vanhemmat, opiskelijat ja opettajat.

Arvostelu ja tutkimus

Politiikkaluonnoksen valmistelu

 • Muokkaa asiakirjaa koulun tarpeiden mukaan – kunkin koulun oma konteksti vaikuttaa omaksumaan lähestymistapaan

Kierto / konsultointi

 • Levitä sääntöluonnos ja keskustele koulun henkilökunnan, opiskelijoiden, vanhempien/huoltajien, johtokunnan/johtokunnan kanssa
 • Muuttaa politiikkaluonnosta tarvittaessa kuulemisprosessin valossa

Ratifiointi ja tiedonanto

 • Esitä politiikka johtokunnalle ratifiointia varten
 • Järjestä politiikan levittäminen kaikille vanhemmille/huoltajille ja järjestä se kaikille opiskelijoille, myös uusille tulokkaille
 • Ilmoita vahvistetut säännöt muille kouluyhteisön jäsenille

Toteutus

 • Toteuta politiikan määräykset aluksi kolmen viikon aikana

Valvonta

Tarkista säännöllisin väliajoin, että käytäntöä noudatetaan, ja tunnista mahdolliset ongelmat

Katsaus, arviointi ja tarkistus

 • Tarkista ja arvioi politiikan vaikutus
 • Tarkista se kolmen ensimmäisen toimintaviikon jälkeen ja sen jälkeen ennalta määrätyin väliajoin ja tarkista tarvittaessa arviointiprosessin, kouluyhteisön palautteen ja muun kehityksen perusteella.

Esimerkkejä matkapuhelinten ja digitaalisten laitteiden käytännöistä

Malahide Community School iPadin käyttäytymissäännöt: https://sites.google.com/a/malahidecs.ie/malahide-community-school/home/ipad-for-parents–wriggle-course/rules

Loreto College Foxrock – Matkapuhelin- ja digitaalilaitekäytäntö opiskelijoille

http://loretofoxrock.ie/storage/mobile-phone–digital-device-policy-12-march-2018.pdf

kuinka muuttaa dpi: tä logitech-hiirellä

Saggart NS – Matkapuhelinkäytäntö

http://www.saggartns.ie/mobile-phone-policy/

Mount Temple – matkapuhelinpolitiikka

http://loretofoxrock.ie/storage/mobile-phone–digital-device-policy-12-march-2018.pdf

Old Bawn Community School – mobiilikäytäntö

kuinka asentaa skype for business

http://oldbawncs.ie/policies/mobile-phone-policy

Willow Park Junior School – mobiili- ja elektroniikkalaitekäytäntö

willowparkjuniorschool.ie/docs/mobile-phone-and-personal-electronic-2018.pdf?sfvrsn=0

Toimituksen Valinta


Kuinka asentaa Kaspersky Anti-Virus

Ohjekeskus


Kuinka asentaa Kaspersky Anti-Virus

Tässä oppaassa opit asentamaan ja aktivoimaan Kaspersky Anti-virus. Aloita napsauttamalla tätä.

Lue Lisää
4 syytä miksi sinun pitäisi saada toinen puhelinnumero

Ohjekeskus


4 syytä miksi sinun pitäisi saada toinen puhelinnumero

Uusi puhelinnumero antaa sinulle rauhallisen, rauhallisen, yksityisen ja stressittömän elämän, ja voit myös siirtyä hiljaa edellisestä suhteestasi.

Lue Lisää